Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Projekty


  PROGRAM DLA SZKÓŁ.  SZKLANKA MLEKA
     ELEKTROŚMIECI

MAŁE DZIECI - DUŻE SZANSE


OTWORZYĆ ŚWIAT


Aktualnie online

ˇ Gości online: 1

ˇ Użytkowników online: 0

ˇ Łącznie użytkowników: 45
ˇ Najnowszy użytkownik: AndrzejPn

Historia

Steblów leży na wschodnim krańcu Niziny Śląskiej. Sąsiadującymi miejscowościami są: Dobra, Nowy Bud, Pietna i Żywocice. Dwa kilometry na wschód od Steblowa znajduje się miasto Krapkowice. Przez Steblów biegnie nowa szosa łącząca Prudnik ze Strzelcami Opolskimi. Naturalną południową granicę wsi stanowi Osobłoga, nad którą to w XII wieku powstały pierwsze domki osadnicze .

Początki szkolnictwa w Steblowie sięgają roku 1845, kiedy to gmina nabyła domek steblowskiego szafarza dominialnego, w którym urządzono szkołę. Znajdował on się niedaleko Osobłogi, w centrum skupiska wiejskiego. Zbudowany był z cegieł i pokryty słomą. Miał 15,35 m długości i 8,5 m szerokości. Co ciekawe, słomiane pokrycie dachu usunięto dopiero w 1921 r.

W 1865 roku wybudowano w Steblowie budynek szkolny dostosowany już do obowiązujących przepisów sanitarnych i szkolnych. Jego wymiary to 14,54 m długości oraz 12,66 m szerokości. Mieściła się w nim szkoła jednoklasowa. Na parterze znajdowała się sala lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela. W budynku tym przez 41 lat uczył pan Józef Galiański. Od października 1907 do 1945 roku, czyli przez 38 lat, nauczycielem w Steblowie był pan Józef Kempe.

W roku 1898 wybudowano , w odległości 20 m od starej szkoly, drugi budynek szkolny, również z jedną izbą lekcyjną oraz jedną izbą i komórką przeznaczoną na mieszkanie dla nauczyciela. (Zdj. Nr 3)

W latach 1936/37 trwała budowa nowej szkoły w Stablowie. Po żniwach 1937 roku nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. Nosiła ona wtedy nazwę „ Hans Schemm Volksschule”. Budynek pod względem architektonicznym jest piękny i posiada rzadko spotykaną bryłę. Decyzją konserwatora wojew. W Opolu z 1974 r., kształt bryły nie może być zmieniony. Szkoła posiada 4 izby lekcyjne o wymiarach 9m x 6m na parterze, dwa pomieszczenia dla nauczycieli oraz korytarz z dwiema wnękami. ( był nagrywany). W piwnicy wybudowano salę z dużym piecem węglowym pośrodku, przeznaczoną do zajęć z zakresu gotowania i pieczenia.. Na piętrze znajdowało się mieszkanie dla nauczyciela złożone z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. W 1941 r. mieszkanie to powiększono o dwie izby.

W latach 1937-1944 w szkole uczyli: dyrektor Józef Kempe, Karol Riegel pochodzący z,Habelschwert kolo Kłodzka, pan Karol Kuznik z Dobrej i pani Pawliczek ze Świętochłowic.
Po zakończeniu działań wojennych, w 1945r szkoła została szkołą zbiorczą , a jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna III-stopnia w Steblowie. W klasach I-VI uczylo się ogółęm 259 dzieci.
Pierwszym kierownikiem został mianowany pan Rudolf Spałek. Nauczycielką była pani Maria Haupe.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, szkoła została szkołą zbiorczą , a jej nazwa brzmiała wtedy : Publiczna Szkoła Powszechna III-ego Stopnia w Steblowie. W klasach I-VI uczyło się ogółem 259 uczniów .

Piewrszym kierownikiem został mianowany pan Rudolf Spałek. Nauczycielką była pani Maria Haupe. W dniu pierwszego października 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodzicielskiej. W skład opieki szkolnej weszli : Józef Gabor , Jan Gurbierz, Piotr Kabela , Alojzy Pawliczek. W roku szkolnym 1946/47 uczyli również ksiądz Gerard Rasek i ksiądz G.Woźnica

W lipcu 1946 roku w szkole zorganizowano kolonie letnie dla dzieci ze Steblowa, Dobrej i Strzeleczek , z których skorzystało 120 dzieci.

Dnia 2 maja 1948 roku w biegu narodowym w Strzeleczkach uczniowie ze Steblowa zdobyli trzy pierwsze miejsca . Byli to Robert Sommer, Stanisław Lipianin, Eryk Wieczorek .

Pod koniec roku 1950 szkolne grono nauczycielskie przeprowadziło spis ludności, według którego gromada steblowska liczyła w grudniu 1951 roku 931 stałych mieszkańców . W 1954 roku otwarto szkołę wieczorową dla pracujących, która dawała mozliwość ukończenia klasy VI i VII. W latach 1974-1980 szkoła w Steblowie była filią najpierw Szkoły Podstawowej nr 1, a następnieSzkoły podstawowej nr 2 w Krapkowicach. Od roku 1991/92 steblowska placówka była pełną ośmioklasową szkołą podstawową .

W latach 1991-1993 z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego pana J.Badka, przy wsparciu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wiejskiego , a zwłaszcza jego dyrektorów L.Rowińskiego i S. Baucha oraz Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach , urządzono plac do zajęć z kultury fizycznej oraz ułożono nawierzchnię asfaltową na boisku do piłki ręcznej i koszykowej.

W związku z większą liczebnością uczniów, gdyż doszły klasy VII i VIII . zaistniała potrzeba rozbudowy szkoły. Powołano wówczas Komitet Rozbudowy Szkoły, który przygotował dokumentację potrzebną do tego celu. Rok szkolny 1997/98 był spełnieniem marzeń o większej , nowocześniejszej szkole . "Szkoła bedzierozbudowywana " - tak brziała decyzja Rady Gminy. Przygotowania do tego przedsięwzięcia rwały do wakacji roku szkolnego 1997/98. Na łamach prasy ówczesny dyrektor szkoły pan Józef badek podziękował zarządowi Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice , bo to dzięki ich wsparciu , po rozbudowie znacznie poprawić się miały warunki sanitarne oraz baza dydaktyczna szkoły.

Plany wyglądały następująco: w przybudówce szkoły na piewszym piętrze urządzone zostać miały dwie sale lekcyjne i biblioteka . Na drugim piętrze przewidziano miejsce dla sali gimnastycznej. Na parterze znajdować się miała część sanitarna, toalety, prysznice, dwie szatnie i dwa pomieszczenia gospodarcze. Zaplanowano, że szkoła będzie rozbudowana z funduszy gminnych i kuratoryjnych, a także przy pomocy sponsorów i Rady rodziców.

Prace rozpoczęto w czasie wakacji 1997 roku . Głównym ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego w Steblowie. W poczatkowej fazie prace ziemne były wykonywane społecznie przez rodziców uczniów:pana F.Baucha, pana H.Kwiotka, pana J.Matyska i pana H.Miczkę. W tym samym czasie wykonano wykop pod centralne ogrzewanie. Trwał także remont sali lekcyjnej, malowanie, wymiana rynien deszczowych przez rodziców. Udział w tym mieli : pan H. Soluch, pan B.Glombica, pan H.Sowa oraz woźny, którym był pan J.Jaszkowic. Rok szkolny 1998/1999

W roku szkolnym 1998/99 rozpoczęto rozbudowę szkoły o powierzchni ok. 300m2 . Zakończoną ją ostatecznie w kwietmiu 200 roku . Natomiast 4 maja 1999 roku dokonano odbioru stanu technicznego przez powołaną Komisję Burmistrza Miasta i Gminy pana P.Sollocha, zastępcę burmistrza pana R.Harafa, przedstawicieli głównego wykonawstwa OPX Głogówek, inspektorów nadzoru: pana D.Latkę, pana Bukowskiego, pana Matuszka oraz dyrektora szkoły pana J.Badka i przewodniczącego Rady Rodziców pana R.Matuszka.

W czasie wakacji wymalowano nowe pomieszczenia, wyłożono je wykładziną podłogową i umeblowano. Salę gimnastyczną wyposażono w nowy sprzęt.

Rok 1998/99 był okresem reorganizacji szkół. W myśl nowych postanowień, począwszy od tego roku uczniowie klas VI opuszczają szkołę podstawową, by udać się do gimnazjum. Trzynaścioro uczniów naszej szkoły dojeżdża od tej pory autobusem szkolnym do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. Uczniowie, którzy chodzili do VII klasy kontynuowali naukę w naszej szkole jeszcze przez rok w klasie VIII. Rok szkolny 1999/2000

W pamięci uczniów szkoły i ich rodziców rok szkolny 1999/2000 zapisał się jako "pamiętny początek" . Nowo dobudowany obiekt okazał się przestronny i funkcjonalny. Uczniowie nie muszą odtąd korzystać z sanitariatów mieszczących się w starej szopie obok budynku. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego pięknie wykafelkowane szatnie, prysznice i toalety były tym, co wzbudzało największe zainteresowanie.

Nowo dobudowana część szkoły została poświęcona przez proboszcza parafii księdza Józefa Maślankę w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. W salach lekcyjnych powieszono krzyże. Mimo tylu wysiłków, niesamowitego zaangażowania wielu ludzi, przy rozbudowie i modernizacji szkoły, w marcu 2000 roku okazało się , że w związku z reorganizacją wiejskich szkół, uczniowie klas IV-VI od 1 września uczyć się będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach , a w Steblowie pozostaną klasy I-III. Rok szkolny 2000/2001

W związku z kontynuowaną reformą oświaty, w szkole odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy, w tym z naczelnikiem Wydziału Oświaty, na których omawiano kwestię pozostawienia dalszych szeciu oddziałów w steblowskiej szkole. Nie było ono pomyślne. Trzeba było natchmiast działać, aby ratować szkołę przed likwidacją . Przewodniczącej Rady Rodziców pani Jolancie Kani udało się przekonać panią Bogumiłę Krzaczkowską-Gęsiewicz , wizytator z Kuratorium , do projektu utrzymania szkoły . Za takim rozwiązaniem przemawiały przede wszystkim osiągnięcia uczniów na szczeblu województwa, wysokie wyniki testów kompetencji klas VI oraz sprawa zaangażowania rodziców i bezpieczeństwa dzieci. Rok szkolny 2001/2002

Na wiosennej sesji krapkowickiej rady miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o likwidacji szkoły filialnej w Steblowie. Mieszkańcy wsi i nauczyciele nie mogli się z tym pogodzić i pozwolić , by jeden z najważniejszych przybytków kultury, oświaty i miejsce organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych ze swoją bogatą gamą organizowanych uroczystości, festynów, wycieczek i spotkań miało przestać istnieć . Na łamach prasy alarmowali: "[...] jednym słowem Steblów w niedługim czasie zmieni się w skansen z jedyną atrakcą w postaci KNAJPY ".

Postanowiono działać. Rada Rodziców wraz z dyrektorem szkoły zwołała walne zebranie mieszkańców wsi, aby przedstawić projekt powstania w miejsce szkoły podstawowej Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej, prowadzonej przez specjalne powołane w tym celu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów. Koncepcję tą przyjęto i przedstawiono do dalszych działań.

Komitet Założycielski skierował wniosek do Krajowego Rejestru Sądowniczego w Opolu o zarejstrowanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Steblów. Gdy istnienie Stowarzyszenia stało się faktem, przeprowadzono tajne wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym spotkaniu został wybrany prezes-pani Jolanta Kania, wiceprezes - pani Barbara Wieszołek, sekretarz-pani Ilona Kołodziej i członkowie - pani Beata Friedla i Pan Henryk Miszke. Ponadto pan Józef Badek zaproponował kilku mieszkańcom wsi, aby podjąć pracę społeczną w Zarządzie Stowarzyszenia. Od tego czasu Zarząd Stowarzyszenia spotyka się raz w miesiącu .

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia miało być kierowanie i utrzymanie szkoły. Wystąpiło ono do Urzędu Miasta i Gminy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, szkołę udało się uratować. Placówka otrzymała subwencję oświatową przekazywaną za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy. W nowej szkole zmienił się wymiar godzin nauczyciela z 18 na 24 godziny. Ustalono, że do obowiązków każdego nauczyciela należy praca w świetlicy szkolnej. Rok szkolny 2002/2003

Sukces! Można tak powiedzieć, bo 2 września 2002 roku zapisał się w kronice szkolnej jako nowy etap dla nowopowstałej Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej . W "Tygodniku Krapkowickim" mozna było wówczas przeczytac znamienne słowa: "To, że szkoła jest teraz nasza, zmobilizowało rodziców i nauczycieli do większej, aktywniejszej pracy na jej rzecz". Dowodem na to było m.in.wprowadzone z początkiem roku szkolnego wspomniane wyżej zajęcia świetlicowe-prowadzone społecznoe przez nauczycieli oraz szereg innych działań. Przykładowo, Rada Rodziców zakupiła dla szkoły dziewięć komputerów, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego pan Ryszard Donitza przekazał instrumenty perkusyjne "Orffa", a lokalne koło Mniejszości Niemnieckiej podarowało podręczniki do języka niemieckiego.

Rada Rodziców i powstałe Stowarzyszenie pracowało bardzo aktywnie , aby różnymi środkami wspomagać szkołę. Rok szkolny 2003/2004

W 2003 roku ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń w budynku szkoły. Przetarg wygrała firma "Budopap" z Krapkowic. Przystąpiono więc do prac: wymieniono podłogi w salach nr 3 i 4, wymieniono kaloryfery, odmalowano klasy i korytarz. Odnowiono pokój nauczycielski i kancelarię, urzadzono aneks kuchenny i zakupiono meble. Wyposażono też w nowe stoliki i krzesełka sale nr 1,2 i 3. Dzięki licznym sponsorom nasze klasy zmieniły swój wygląd. Pojawiły się w nich meble zakupione przez państwa Wieczorków, Glinków, Ryrków oraz Jandów z Krapkowic.

"Szkoła ma się dobrze"- to słowa z przeprowadzonego z panią prezes Stowarzyszenia Jolantą Kanią i dyrektorem szkoły panem Józefem Badkiem. Stowarzyszeniowa szkoła istniała wtedy już 2 lata - mimo wielu obaw. Liczyła 64 uczniów, a finansowo radziła sobie dobrze - pieniądze z subwencji oświatowej odpowiadały zapotrzebowaniu. Rodzice bardzo aktywnie pomagali szkole, angażującsię we wszystkie organizowane uroczystości szkolne i środowiskowe, a także konkursy i wycieczki. W tymże roku ze zbiórki złomu zakupiono do szkoły pomoce naukowe. Przyczynili się do tego mieszkańcy naszej wsi: państw Grabasowie, Iścińscy, Heniczkowie, Soluchowie, Mehlichowie, Kaniowie, Sieblerowie, Gawlicowie, Goldmanowie, Mitulowie, Badkowie i Ryrkowie. Rok szkolny 2004/2005

Pracujemy dzielnie i dziękujemy ! Zaczęło się od wakacyjnych remontów:wymalowano szkołę, sale i korytarz. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano poręcze na schodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku. Kazdy angażował się w życie szkoły jak mógł. Począwszy od 1 września nauczyciele przygotowywali dożynki gminne, uroczystości środowiskowe i szkolne. Uczniowie starali się osiągać jak najwyższe wyniki w nauce, uczestnicząc w konkursach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i szkolnych. Dyrektor szkoły wyraził swe uznanie dla pracy społecznej rodziców, na czele z przewodniczącym Rady Rodziców panem Henrykim Heniczkiem. Rok szkolny 2005/2006

W czasie wakacji w 2005 roku obejście szkolne zmieniło swój wygląd. Plac przed szkołą wyłożono kostką brukową, a cały teren boiska ogrodzono. Przed wejściem do szkoły zamontowano nowe schody. W sali nr 2 wymienione zostały kaloryfery. Zakupiono także sprzęt sportowy i wiele innych pomocy dydatycznych.W tym roku szkolnym zorganizowano wyjazdy na pływalnię do Gogolina, gdzie pod opieką instruktorki dzieci z wszystich klas, miały możliwości raz w tygodniu opanowywać i doskonalić naukę pływania.

Życie w szkole dziś

W szkole orgnizowane były i są zajęcia pozalekcyjne , zgodnie z zainteresowaniami uczniów: koło plastyczne, muzyczne, polonistyczne, matematyczne, historyczne, SKS, koło żywego słowa, regionalne, artystyczne , ekologiczne i gimnastyka korekyjno-kompensacyjna.

Działały różnego rodzaju organizacje, takie jak: PCK, SKO, Harcerstwo, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Komisja Wychowawcza.

Obecnie działa również Spółdzielnia Uczniowska i Samorząd Uczniowski, który wychodzi z rozmaitymi inicjatywami skierowanymi zarówno do uczniów, jak i do rodziców.

Od kilku lat Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa osiąga wyniki z testów na egzaminach klas VI wyższe od średniej gminy oraz województwa. Osiągnięcia te plasują nas w ścisłej czołówce gminnego rankingu.

Każdego roku organizujemy jednodniowe i kilkudniowe wycieczki na terenie całego kraju, których koszt dofinansowuje Rada Rodziców.

Nasza szkoła posiada pracownię informatyczną, wyposażona jest w pomoce dydaktyczne w zakresie wszystkich przedmiotów nauczania w szkole, dysponuje sprzętem audiowizualnym. Na miejscu, do dyspozycji uczniów znajduje się biblioteka i sklepik szkolny. Uczniowie biorą udział w programie "szklanka mleka".

Szkoła nasza bierze udział w uroczystościach i imprezach środowiskowych. Współpracuje z radą sołectwa, radą parafialną oraz organizacjami, takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim-koło Steblów, Ludowy Zespół Sportowy.

Wygenerowano w sekund: 0.02
22,417,236 unikalne wizyty