Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Projekty


  PROGRAM DLA SZKÓŁ.  SZKLANKA MLEKA
     ELEKTROŚMIECI

MAŁE DZIECI - DUŻE SZANSE


OTWORZYĆ ŚWIAT


Aktualnie online

ˇ Gości online: 1

ˇ Użytkowników online: 0

ˇ Łącznie użytkowników: 45
ˇ Najnowszy użytkownik: AndrzejPn

projekt- 9.1.2

WUP- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Projekt pt."Małe dzieci- duże szanse "

realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu: IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępiedo edukacji oraz zminejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji projektu : od 22.09.2010 do 22.06.2013
Główny cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III w szkole podstawowej w Steblowie


W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie „Mały matematyk”

 • Zajęcia wokalno-muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie


  Harmonogram realizacji zajęć przedstawia się następująco:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji będą odbywały się w piątki w godz. 8:00 – 8:45

 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy będzie odbywała się w poniedziałki w godz. 8:00 – 8:45


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie „Mały matematyk" będą odbywały się w środy w godz. 8:00 – 8:45

 • Zajęcia wokalno-taneczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie będą odbywały się w czwartki w godz. 8:00 – 8:45

  Szczegółowy HARMONOGRAM ZAJĘĆ  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 22.09.-22.12.2010r.  W ramach zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu powierzono dodatkowe czynności nauczycielowi prowadzącemu. Od dnia 22.09.2010r. do 22.12.2010 r. zrealizowano 17 godzin zajęć. Zajęcia prowadziła Elżbieta Dropek. Na zajęciach ćwiczono m.in. wyrabianie nawyków poprawnego ułożenia ręki podczas pisania i rysowania. Miała miejsce nauka pisania liter i łączenia ich w wyrazy, rysowanie po śladzie. Dzieci z kl. III ćwiczyły ortografię. W ramach usprawnianie techniki czytania i rozumienia tekstów miały miejsce ćwiczenia doskonalące techniki czytania, czytanie wyrazów sylabami. Zakupiono pomoce dydaktyczne( gry, plansze edukacyjne, podręczniki ułatwiające naukę czytania, zestaw szlaczków do nauki pisania, testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem),które wykorzystywano podczas zajęć.
  galeria

  W celu realizacji zadania 2 projektu (Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy) zatrudniono rehabilitanta na umowę-zlecenie. Od 22.09.2010r do 22.12.2010r zrealizowano 17 godzin zajęć. Zajęcia prowadziła Iwona Czapczyk. Na zajęciach realizowano następujące zagadnienia: ocenianie własnej postawy, nauka poprzez zabawę prostych ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne oraz mięśnie stóp, nawyki prawidłowego chodu, pobudzanie i stymulowanie mięśni stóp. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (równoważnia) i odtwarzający oraz pomoce gimnastyczne, które były wykorzystywane na zajęciach.
  galeria

  W ramach zajęć matematycznych „Mały matematyk” powierzono dodatkowe czynności nauczycielowi prowadzącemu. Od dnia 22.09.2010r. do 22.12.2010 r. przeprowadzono 17 godzin zajęć. Prowadzącą zajęcia była Sabina Gondro. Zakupiono pomoce dydaktyczne (gry, książeczki oraz ćwiczenia). Na zajęciach dzieci rozwiązywały zagadki i krzyżówki matematyczne, niestandardowe zadania tekstowe, zadania tekstowe o więcej niż jednym rozwiązaniu. Poznawały zasady gier logicznych typu: sudoku, trójkąt matematyczny, tangram klasyczny oraz gry ”Liczby w rozumie” W trakcie zajęć uczniowie korzystali z gier i innych materiałów zakupionych w ramach projektu.
  galeria

  W ramach realizacji zajęć wokalno-tanecznych powierzono dodatkowe czynności nauczycielowi prowadzącemu. Od 22.09.2010r do 22.12.2010r. zrealizowano 17 godzin zajęć. Zajęcia prowadziła Iwona Czapczyk. Zakupiono zestaw instrumentów (dzwonki, tuby, ksylofony) jako pomoce do zajęć dydaktycznych oraz rzutnik multimedialny w ramach cross-financingu. Uczniowie na zajęciach poznali pojęcia z terminologii muzycznej (rytm, nuta) oraz wykorzystywali zakupione w ramach projektu instrumenty do rozbudzenia fantazji muzycznych. Dzieci podejmowały próby tworzenia własnych melodii. Był również ćwiczony repertuar na występ dla seniorów z okazji Mikołajek i świąt Bożego Narodzenia.
  galeria  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.01.- 31.03.2011r.  W ramach zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zakupione zostały pomoce dydaktyczne: plansze edukacyjne, zestaw szlaczków do nauki pisania oraz testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. U uczniów kl. I doskonalona była sprawność pisania i łączenia liter, układanie wyrazów z liter, podział wyrazów na głoski i sylaby oraz czytanie metodą sylabową. Ponadto uczniowie dokonywali syntezy i analizy wyrazów trzygłoskowych i rozwiązywali ilustrowane zagadki i rebusy. Uczniowie klas II i III doskonalili tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Na zajęciach ubogacali również swoje słownictwo, opowiadając historyjki obrazkowe i tworząc teksty z wyciętych wyrazów z gazet.
  W ramach zajęć Małego matematyka uczniowie doskonalili logiczne myślenie: tworzyli proste działania do wykorzystania w grze "Paleta", próbowali tworzyć proste wzory w układance "Tangram". Starsza część grupy poznała zasady gry "Liczby w rozumie". Młodsi uczniowie ćwiczyli przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, szukanie części wspólnej, tworzenie takich zbiorów, które spełniały określone wymagania. Do zajęć dokupiono kolejne gry dydaktyczne, które wykorzystuje się do doskonalenia szybkiego liczenia pamięciowego (domino Schubitrex, tarcze do gry Paleta) oraz rozwijania logicznego myślenia (gra Pentomino -puzzle).
  Na gimnastyce korekcyjnej realizowano główne cele i zadania, a mianowicie: wyrabianie i utrwalanie u dzieci poprawnych wzorców ruchu oraz przyjmowania przez nie poprawnej postawy ciała. Wzmacniane były osłabione mięśnie zarówno kończyn dolnych jaki i mięśnie posturalne.
  Na zajęciach wokalno-tanecznych dzieci nauczyły się grać na tubach chromatycznych utworu „Sto lat”, a także tańca z szarfami do utworu „Dla Elizy”. Zaprezentowały swoje umiejętności na występie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W miesiącu lutym i marcu uczniowie uczli się gry na instrumentach perkusyjnych utworu pt. „Ciebie mam w sercu” oraz piosenki okolicznościowej, które to zaprezentowały na przedstawieniu z okazji Dnia Kobiet. Obecnie są w trakcie przygotowywania tańca do muzyki Hip-hopowej.
  galeria
  Dnia 29.03. zostały przeprowadzone warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskiej relacji między płciami. Uczestniczyli w nich uczniowie biorący udział we wszystkich zadaniach projektu Małe dzieci-duże szanse.
  galeria  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.04.-30.06.2011r.      W okresie od 01.04.2011 – 30.06.2011r zrealizowano 9 zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Na zajęciach realizowano ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania oraz ćwiczenia w kierunku poprawnego odtwarzania liter i wyrazów. Uczniowie klas II i III w dalszym ciągu usprawniali tempo i techniki czytania, ciche czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Dzieci pisały również życzenia z okazji Dnia Dziecka oraz uczyły się jak wypisać widokówkę z pozdrowieniami z wakacji.
      Na gimnastyce korekcyjnej w dalszym ciągu wyrabiano u dzieci poprawne wzorce ruchowe oraz wzmacniano osłabione mięśnie. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej były często prowadzone w formie zabawowej z wykorzystaniem różnych przyborów gimnastycznych (krążki- ringo taśmy, jeżyki). W celu skupienia się na odpowiedniej grupie mięśniowej dziecka, stosowano wielokrotnie formę stacyjną ćwiczeń. Tu doskonałą pomocą okazały się krążki sensoryczne i równoważnia.
      Na zajęciach wokalno-tanecznych dzieci nauczyły się tańca z szarfami do utworu „Taniec węgierski” oraz pełnej choreografii do tańca w stylu hip – hop. Uczniowie opanowali również grę na instrumentach perkusyjnych utworów pt. „Był sobie mały okręt” i „Każdy może grać ”. Dzieci wyćwiczyły akompaniament do utworu „ Marsz Radetzky'ego” J. Straussa oraz poznały dwie piosenki : „Życzenia dla mamy i „ Plecak, torba i walizka”. Wymienione wyżej piosenki i tańce zaprezentowane zostały przez uczniów na akademii z okazji „Dnia Mamy”, a także podczas Parafiady.
      W ramach zajęć "Małego matematyka" rozwijano u dzieci logiczne myślenie. Starsi uczniowie ćwiczyli mnożenie w pamięci liczb dwu, trzy i czterocyfrowych przez jednocyfrowe używając Domina Schubitrex oraz gry "Liczby w rozumie". Klasa III utrwalała działania pisemne oraz próbowała stworzyć "domki" używając samodzielnie nakreślonych siatek sześcianów. Młodsi uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe, doskonalili liczenie w pamięci i rysowali figury płaskie.

  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.07.-30.09.2011r.


      Na początku września przeprowadzono diagnozę, wśród uczniów klasy I , która pozwoliła na wyłonienie dzieci mających problemy grafomotoryczne. Uczniowie klas starszych rozwiązywali testy sprawdzające umiejętność pisania (ortografia, rozwijanie zdań, krótkie wypowiedzi ustne) i czytania ( tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem) celem sprawdzenia, którzy uczniowie kwalifikują się na zajęcia. Podczas zajęć uczniowie klasy I kształtowali prawidłowy uchwyt ołówka i wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie po śladzie na folii). Uczniowie klas starszych doskonalili pisownię końcówek „ę,em ą, om”.
      Rehabilitantka i pielęgniarka szkolna przeprowadziły badania kręgosłupów i stóp dzieci (wysklepienie stóp oraz ogólną postawę każdego z uczniów). Na kolejnych zajęciach przypominano dzieciom jak prawidłowo kontrolować własną postawę oraz jak wygląda prawidłowy chód. Poprzez zabawę i gry wzmacniane były mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.
      W ramach zajęć „Małego matematyka” na początku września, w klasach I-III przeprowadzono testy, które wyłoniły grupę uczniów kwalifikujących się na zajęcia „Małego matematyka” w roku szkolnym 2011/2012. Na kolejnych zajęciach „nowi ”uczestnicy zapoznali się z zasadami różnych gier matematycznych i logicznych, starsi natomiast, po wakacyjnej przerwie, przypomnieli sobie kolejność wykonywania działań, ćwiczyli obliczenia kalendarzowe i zegarowe oraz doskonalili rachunek pamięciowy w grach, zabawach i zgadywankach.
      Nauczycielka muzyki przeprowadziła badania słuchu, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych dzieci w klasach I-III wyłaniając dzieci uzdolnione muzycznie.
  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 1.10 -31.12.2011r.


      Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu wyrabiano u uczniów kl. I płynność i precyzję ruchów ręki poprzez rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter. Uczniowie podejmowali próby łączenia liter. Przy pomocy klocków dzieci podejmowały próby układania wyrazów z liter oraz ćwiczyły podział wyrazów na głoski i sylaby. Uczniowie kl II i III doskonalili tempo i techniki czytania, ciche czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Rozwiązywali również zagadki, rebusy i krzyżówki o tematyce świątecznej.
      Na gimnastyce korekcyjnej realizowano tematy zawarte w celach i zadaniach głównych, dotyczące wyrabiania nawyków prawidłowego chodu i przyjmowania prawidłowej postawy poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń. Poprzez zabawę i gry wzmacniane były mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.
      Na zajęciach „Małego Matematyka” uczniowie klasy I zapoznali się z zasadami gier matematycznych i logicznych, nauczyli się rozwiązywać „sudoku” obrazkowe oraz liczbowe, Aby pobudzić zainteresowanie i samodzielne myślenie, dzieci rozwiązywały różne łamigłówki, krzyżówki, rebusy, domina, kolorowały obrazki matematyczne. Przeprowadzono konkurs „sudoku” na różnych poziomach trudności.Uczniowie starsi poznali zasadę rozwiązywania trójkątów i kwadratów magicznych, oraz rozwiązywali nietypowe i celowo źle sformułowane zadania tekstowe oraz zagadki geometryczne.

      Na zajęciach wokalno- tanecznych nauczycielka przygotowywała dzieci do występu z okazji „Dnia Seniora”. Dzieci poznały piosenkę „Ćwicz” oraz nauczyły się do niej choreografii . Uczniowie uczyli się i utrwalali teksty nowo poznanych piosenek o tematyce zimowej i świątecznej takich jak : „Bukiet od aniołków”, „Święta, święta, święta”, „Jest dzień”, „Kolęda o choince”.


  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 1.01-31.03.2012r.


      Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu wyrabiano u młodszych uczniów płynność i precyzję ruchów ręki poprzez wypełnianie kart pracy ćwiczeń grafomotorycznych oraz pracę z warsztatami graficznymi. Dzieci pisały też krótkie wyrazy, rysowały plan ogródka oraz przepisywały teksty z podręcznika na plastikowe tabliczki. Ćwiczyły też podział wyrazów na sylaby układając PUS-y i Suwaki. Starsi uczniowie doskonalili tempo i techniki czytania, ciche czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Doskonalili też wypowiedzi pisemne i ustne poprzez rozbudowywanie zdań, kończenie zaczętych opowiadań, ułożenie w odpowiedniej kolejności obrazków i opowiadanie historyjek
      Na gimnastyce korekcyjnej realizowano tematy zawarte w celach i zadaniach głównych dotyczące wyrabiania nawyków prawidłowego chodu i przyjmowania prawidłowej postawy poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń; utrwalano u dzieci nawyk przyjmowania prawidłowej postawy jak i sposób prawidłowego chodu. Poprzez zabawę i gry wzmacniane były mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.
      W pierwszym kwartale 2012 roku na zajęciach „Mały matematyk” uczniowie klas I-III rozwiązywali zadania pod kierunkiem nauczyciela, poznawali różne sposoby rozwiązań problemów matematycznych. Głównym celem zajęć było wyćwiczenie i utrwalenie 4 podstawowych działań matematycznych. Ponadto uczniowie byli sukcesywnie wdrażani do rozwiązywania zadań złożonych za pomocą manipulacji na konkretach. Podczas spotkań uczniowie:
  - rozwiązywali łamigłówki polegające na kombinacji liczb „Logiczne ciągi”, „Odkryj regułę” , „Dziwne rachunki”
  - doskonalili metody rozwiązywania „Sudoku” na różnych poziomach trudności
  - poznali lub doskonalili zasady gry w szachy
  - rozwiązywali nietypowe zadania tekstowe i zagadki geometryczne.
  Uczniowie klasy II i klasy III : - poznali algorytmy dodawania i odejmowania sposobem pisemnym.
  - zapoznali się z pojęciem ułamka zwykłego- poprzez działania manipulacyjne
  - rozwiązywali zadania tekstowe z zakresu porównywania różnicowego i ilorazowego
  - ćwiczyli geometrię kartki papieru- orgiami

      Na zajęciach wokalno- tanecznych nauczycielka opracowała z dziećmi dwa tańce- nowoczesny i do muzyki poważnej, które dzieci zaprezentowały na apelu z okazji "Dnia Kobiet". Wyćwiczono również akompaniament do symfonii nr 94 " Niespodzianka".


  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 1.04-30.06.2012r.


      Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, u młodszych dzieci, podejmowane były próby czytania krótkich tekstów złożonych z prostych wyrazów oraz usprawnianie płynności i ruchów ręki poprzez pisanie i ozdabianie zaproszenia na kiermasz wielkanocny, uzupełnianie luk w wyrazach oraz pracę z warsztatami graficznymi. Starsze dzieci doskonaliły wypowiedzi pisemne poprzez kończenie rozpoczętego opowiadania, samodzielne redagowanie zaproszenia, próby pisania krótkich wierszy. Poprzez zabawy edukacyjne takie jak „Dyktando we dwoje”, „Malujemy słowami” doskonalili poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Uczniowie usprawniali również tempo i techniki czytania oraz ciche czytanie ze zrozumieniem. Na ostatnich zajęciach sprawdzany był przyrost umiejętności pisania i czytania w formie testu, jaki uczniowie pisali na początku roku szkolnego.


      Na gimnastyce korekcyjnej w związku z cyklicznością tych zajęć w dalszym ciągu realizowano tematy zawarte w celach i zadaniach głównych dotyczące wyrabiania nawyków prawidłowego chodu i przyjmowania prawidłowej postawy poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń; utrwalano u dzieci nawyk przyjmowania prawidłowej postawy jak i sposób prawidłowego chodu. Poprzez zabawę i gry wzmacniane były mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.


      W kwietniu, maju i czerwcu br. uczniowie uczęszczający na zajęcia „Mały matematyk” korzystając z gier matematycznych i różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, w dalszym ciągu rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu oraz doskonalili umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Dużym powodzeniem wśród uczniów wszystkich klas cieszyły się rozgrywki w szachy oraz wspólne i indywidualne rozwiązywanie sudoku. Poprzez rozwiązywanie i budowanie „kwadratów magicznych” uczniowie doskonalili umiejętność dodawania i odejmowania liczb. Na zajęciach kółka matematycznego uczniowie rozszerzali zagadnienia poznane na lekcjach w klasie. Były to umiejętności z zakresu dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym, mnożenie liczb w zakresie 1000 oraz wprowadzenie prostych działań na ułamkach zwykłych.

      Na zajęciach wokalno-tanecznych nauczycielka doskonaliła opracowane z dziećmi dwa tańce: nowoczesny i do muzyki poważnej oraz nauczyła dzieci czterech piosenek: dwie z nich były tematycznie związane z "Dniem Matki", dwie były o tematyce wakacyjnej. Dzieci zaprezentowały swój repertuar na Festynie Rodzinnym oraz na Parafiadzie.


  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 1.07-30.09.2012r.


      Na początku września miała miejsce rekrutacja uczniów na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; przeprowadzono diagnozę wśród uczniów klasy I , która pozwoliła na wyłonienie dzieci mających problemy grafomotoryczne. Uczniowie klas starszych rozwiązywali testy sprawdzające umiejętność pisania (ortografia, rozwijanie zdań, krótkie wypowiedzi ustne) i czytania (tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem) celem sprawdzenia, którzy uczniowie kwalifikują się na zajęcia. Podczas zajęć, uczniowie klasy I kształtowali prawidłowy uchwyt ołówka i wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne (kolorowanie szlaczków – stempli, kalkowanie obrazków). Ćwiczyli również podział wyrazów na sylaby i głoski. Uczniowie klas starszych doskonalili pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną (dyktando we dwoje, memory ortograficzne).


      Na pierwszych zajęciach wrześniowych rehabilitantka wraz z pielęgniarką przeprowadziły badania w celu weryfikacji wcześniejszych danych dotyczących wad postawy dzieci biorących udział w projekcie w roku szkolnym 2011/2012 oraz badania wstępne klasy I. Na kolejnych zajęciach przypominano dzieciom jak prawidłowo kontrolować własną postawę oraz jak wygląda prawidłowy chód. Poprzez zabawę i gry wzmacniane były mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.


      W ramach zajęć „Małego matematyka” na początku września, w klasach I-III przeprowadzono testy, które wyłoniły grupę uczniów kwalifikujących się na zajęcia „Małego matematyka” w roku szkolnym 2012/2013. Na kolejnych zajęciach „nowi ” uczestnicy zapoznali się z zasadami różnych gier matematycznych i logicznych, starsi natomiast, po wakacyjnej przerwie, przypomnieli sobie kolejność wykonywania działań, ćwiczyli obliczenia kalendarzowe i zegarowe oraz doskonalili rachunek pamięciowy w grach, zabawach i zgadywankach.

      Zajęcia wokalno - taneczne. W miesiącu wrześniu przeprowadzono badania słuchu, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych dzieci w klasach I-III, mające na celu wyłonienie dzieci zdolnych muzycznie.


  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.10-31.12.2012r.


      Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu kształtowano sprawność manualną u uczniów kl. I poprzez zabawy i wykonywanie różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych (kalkowanie, wycinanie, rysowanie po śladzie, pisanie liter) Poprzez grę komputerową Klik uczy czytać jak i przy pomocy gier Suwak, Tarcze, Pociąg, dzieci doskonaliły technikę czytania. Uczniowie kl. II i III pracowali nad poprawą tempa czytania, doskonalili ciche czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym; pisali do siebie listy o różnej tematyce, grali w domino ortograficzne, rozwiązywali krzyżówki i rebusy.


      Na gimnastyce korekcyjnej, w związku z cyklicznością tych zajęć realizowano tematy zawarte w celach i zadaniach głównych dotyczących wyrabiania nawyków prawidłowego chodu i przyjmowania prawidłowej postawy poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń. W dalszym ciągu utrwalane były u dzieci nawyki przyjmowania prawidłowej postawy. Poprzez zabawę i gry wzmacniane będą mięśnie posturalne i osłabione mięśnie stóp.


      W październiku, listopadzie i grudniu 2012 na zajęciach „Małego Matematyka” uczniowie klasy I : - zapoznali się z zasadami gier matematycznych i logicznych, - nauczyli się rozwiązywać „sudoku” obrazkowe oraz liczbowe, kolorowali „Mandale „matematyczne Uczniowie starsi rozwiązywali różne łamigłówki, krzyżówki, rebusy, domina, kolorowali obrazki matematyczne, - przeprowadzono konkurs gry w szachy na różnych poziomach trudności, - uczniowie poznali zasadę rozwiązywania trójkątów i kwadratów magicznych oraz rozwiązywali nietypowe i celowo źle sformułowane zadania tekstowe oraz zagadki geometryczne. -poznali algorytm pisemnego dodawania , odejmowani i mnożenia -poznali pojęcie ułamka zwykłego na konkretach grach, zabawach i zgadywankach.

      Na zajęciach wokalno- tanecznych, w miesiącach październik, listopad i grudzień uczniowie przygotowywani zostali do występu z okazji „Dnia Seniora” i do jasełek. W repertuarze znalazły się trzy piosenki związane ze świętami i z tematyką zimową, a także jedna piosenka o Św. Mikołaju, stworzona została również choreografia do dwóch piosenek. Dodatkowo przygotowano z dziećmi krótki układ taneczny do Walca angielskiego


  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.01-31.03.2013r.


      Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w miesiącach styczeń, luty, marzec, uczniowie młodsi podejmowali próby czytania metodą ślizgania się z głoski na głoskę. Czytali krótkie zdania oraz teksty, w których konieczna była eliminacja zbędnych liter. Ponadto budowali zdania za pomocą klocków literowych. Doskonalili też kaligrafię poprzez rysowanie po śladzie w kartach pracy, przepisywanie krótkich tekstów i kolorowanie odbitych szlaczków. Uczniowie starsi doskonalili ciche czytanie ze zrozumieniem oraz poprawność pisowni pod względem gramatycznym i ortograficznym. Tworzyli plakat zawierający zasady pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną, pisali opowiadania, budowali zdania zaczynające się tą samą literą.


      Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, w miesiącach styczeń, luty i marzec wyrabiane i utrwalane były poprawne nawyki utrzymywania prawidłowej postawy oraz doskonalony poprawny chód.


      W miesiącach styczeń, luty i marzec głównym celem zajęć "Małego Matematyka" było wyćwiczenie i utrwalenie 4 podstawowych działań matematycznych. Ponadto uczniowie byli sukcesywnie wdrażani do rozwiązywania zadań złożonych za pomocą manipulacji na konkretach. Podczas spotkań uczniowie doskonalili sprawności obliczeń, rozwiązywali łamigłówki polegające na kombinacji liczb „Logiczne ciągi”, „Odkryj regułę”, poznali lub doskonalili zasady gry w szachy, przygotowywali się do konkursów matematycznych, poznali gry strategiczne. Uczniowie klasy II i klasy III poznali algorytmy dodawania, odejmowania i mnożenia sposobem pisemnym, zapoznali się z pojęciem ułamka zwykłego poprzez działania manipulacyjne, rozwiązywali zadania tekstowe z zakresu porównywania różnicowego i ilorazowego, kształcili wyobraźnię geometryczną poprzez ćwiczenia konstrukcyjne.

      W ramach zajęć wokalno-tanecznych, w ostatnim okresie rozliczeniowym, uczniowie uczyli się gry na instrumentach perkusyjnych. Wprowadzono nowy układ taneczny, który będzie poszerzany i utrwalany przez kolejne miesiące. Ponadto uczniowie nauczyli się piosenki na Dzień Babci i Dziadka.
  Postęp rzeczowy realizacji projektu
  Małe dzieci-duże szanse
  w okresie od 01.04-22.06.2013r.


      W miesiącach kwiecień i maj rozwijano umiejętność ustnego wypowiadania się; uczniowie opowiadali o swoich planach wakacyjnych, opisywali obrazki. Doskonalono tempo i techniki czytania za pomocą suwaków terapeutycznych (Pociągi, Gąsienice) oraz czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie starsi układali PUS-y dotyczące części mowy oraz PUS-y ortograficzne. Na zajęciach miały miejsce również zabawy typu „wąż wyrazowy, ortograficzne pranie, kalambury” mające na celu poprawę wypowiedzi ustnej i pisemnej pod względem gramatycznym i ortograficznym. Na ostatnich zajęciach sprawdzany był przyrost umiejętności pisania i czytania w formie testu, jaki uczniowie pisali na początku roku szkolnego. W miesiącach kwiecień i maj w zajęciach brało udział 9 dzieci: 8 chłopców i 1 dziewczynka.


      W miesiącach kwiecień i maj utrwalano schematy podstawowych ćwiczeń mających znaczący wpływ na utrzymanie poprawnego napięcia mięśni centralnych odpowiedzialnych za postawę ciała. Wspólnie z pielęgniarką szkolną przeprowadzono kontrolne badania, dzięki którym przekazano rodzicom istotne wskazówki dotyczące dalszego wspierania ich dzieci w dalszej systematycznej pracy nad utrzymaniem poprawnej postawy i wzorców prawidłowego chodu. W miesiącach kwiecień i maj w zajęciach brało udział 12 dzieci: 7 chłopców i 5 dziewczynek.


      W kwietniu i maju uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijali swoje zainteresowania matematyczne, rozszerzali zagadnienia poznane na lekcjach matematyki a także doskonalili sprawność obliczeń. Rozwiązywali zadania nietypowe i z nadmiarem danych z konkursów matematycznych. Poznali algorytm dodawania, odejmowania i mnożenia sposobem pisemnym (klasa 3). Doskonalili wykorzystanie poznanej wiedzy i umiejętności w praktyce; rozwiązywali zadania związane z płaceniem, wydawaniem reszty, zamianą pieniędzy, dokonywali obliczeń zegarowych i kalendarzowych, odczytywali dane z tabelek. Poznali również intuicyjnie pojęcie ułamka poprzez zadania konstrukcyjne. W miesiącach kwiecień i maj w zajęciach brało udział 11 dzieci: 5 chłopców i 6 dziewczynek.

      W miesiącach kwiecień, maj doskonalono układy taneczne hip-hopu i Zorby oraz nauczono dzieci nowej piosenki "Na tropach muzyki". Uczniowie zaprezentowali swój repertuar na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Matki oraz na festynie rodzinnym zorganizowanym przez szkołę dla społeczności Steblowa. W miesiącach kwiecień i maj w zajęciach brało udział 15 uczniów: 8 chłopców i 7 dziewcząt.


  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Wygenerowano w sekund: 0.04
  22,417,235 unikalne wizyty